Auto Hit (Tự Động Click)

Hướng dẫn sử dụng:

Chọn LeftMouse trong option bên trái, đưa ra chỉ số thời gian ms giãn cách tự động click. VD: 3400

Bấm chuột trái vào Get Window và bấm start

Bấm chuột trái và giữ chặt, sau đó kéo chuột đến vị trí cần tự động click rồi thả ra

Gợi í: có thể sư dụng Auto Hit để chế phù, chế trang phục, chế vũ khí, cường hoá trang bị, sử dụng kỹ năng võ công bên phải (RightMouse), vv...

Để download sử dụng Auto Hit, vui lòng bấm vào đây