[TERJEMAHAN] Surat : AZ-ZUMAR

Dan apabila dibacakan Al quran, maka dengarkanlah baik-baik,

dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat ( Al A'raaf : 204 )

HOME|Radio-FajriFm|Pendidikan|Adab|Muallaf Center|QuranTerjemah|eBooks|Tafsir Al-Azhar|HadistWeb|Artikel|SMSQURAN
Cari dalam "Terjemahan" Al Qur'an        

    Bahasa Indonesia    English Translation    Dutch
No. Pindah ke Surat Sebelumnya...Pindah ke Surat Berikut-nya... Surat : AZ-ZUMAR
Ayat [75]   First Previous Next Last Balik Ke Atas  Hal:4/4
     
61
Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka, mereka tiada disentuh oleh azab (neraka dan tidak pula) mereka berduka cita.
(QS. 39:61) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

62
Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu.
(QS. 39:62) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

63
Kepunyaan-Nyalah kunci-kunci (perbendaharaan) langit dan bumi. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi.
(QS. 39:63) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

64
Katakanlah:` Maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan? `
(QS. 39:64) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

65
Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu:` Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.
(QS. 39:65) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

66
Karena itu, maka hendaklah Allah saja kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur `.
(QS. 39:66) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

67
Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.
(QS. 39:67) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

68
Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing).
(QS. 39:68) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

69
Dan terang benderanglah bumi (padang Mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Tuhannya; dan diberikanlah buku (perhitungan perbuatan masing-masing) dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan.
(QS. 39:69) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

70
Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan.
(QS. 39:70) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

71
Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya:` Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhan-mu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? `Mereka menjawab:` Benar (telah datang) `. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir.
(QS. 39:71) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

72
Dikatakan (kepada mereka):` Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu, sedang kamu kekal di dalamnya `. Maka neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
(QS. 39:72) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

73
Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam syurga berombong-rombongan (pula). Sehingga apabila mereka sampai ke syurga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya:` Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu. Berbahagialah kamu!, Maka masukilah syurga ini, sedang kamu kekal di dalamnya. `
(QS. 39:73) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

74
Dan mereka mengucapkan:` Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang kami kehendaki; maka syurga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal `.
(QS. 39:74) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

75
Dan kamu (Muhammad) akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling Arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya; dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan:` Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam `.
(QS. 39:75) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Halaman  First Previous Next Last Balik Ke Atas   Total [4]
Ayat 61 s/d 75 dari [75]

[Download AUDIO] Tanda-Tanda Bagi Yang Ber-AKAL...(Akal Mencari TUHAN), 3Mb...Sip, mantap!
[E-BOOK] Tanda-tanda Bagi yg Ber-Akal 1 Mb


'Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri atau duduk atau berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata: Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka'.''

 

Rasullullah berkata: "Alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikir dan merenungkan kandungan artinya".

(Ali 'Imran: 190-191).

Yuk kita bangun generasi qur'ani...

Create by : Muhammad Ihsan

Silahkan kirim Kritik & Saran ke : [sibinmr@gmail.com] [sibin_mr@yahoo.com]

The Next Generation » Generasi-ku » Generasi 1 » Generasi Qur'ani

AYO..BACK TO MASJID | Waspadai Ajaran Sesat & Antek2nya | Berita Islam & Aliran Sesat - Nahimunkar.com | Detikislam.com | TV Islam | VOA ISLAM : Voice of Al Islam
free counters