[TERJEMAHAN] Surat : AL-AHZAB

Dan apabila dibacakan Al quran, maka dengarkanlah baik-baik,

dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat ( Al A'raaf : 204 )

HOME|Radio-FajriFm|Pendidikan|Adab|Muallaf Center|QuranTerjemah|eBooks|Tafsir Al-Azhar|HadistWeb|Artikel|SMSQURAN
Cari dalam "Terjemahan" Al Qur'an        

    Bahasa Indonesia    English Translation    Dutch
No. Pindah ke Surat Sebelumnya...Pindah ke Surat Berikut-nya... Surat : AL-AHZAB
Ayat [73]   First Previous Next Last Balik Ke Atas  Hal:1/4
     
1
Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana,
(QS. 33:1) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

2
dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan,
(QS. 33:2) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

3
dan bertakwalah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara.
(QS. 33:3) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

4
Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenar-benarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).
(QS. 33:4) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

5
Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(QS. 33:5) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

6
Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).
(QS. 33:6) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

7
Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putera Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh,
(QS. 33:7) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

8
agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka dan Dia menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih.
(QS. 33:8) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

9
Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikurniakan) kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan.
(QS. 33:9) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

10
(Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan (mu) dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka.
(QS. 33:10) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

11
Di situlah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang sangat.
(QS. 33:11) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

12
Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata: `Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya`.
(QS. 33:12) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

13
Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: `Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu`. Dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata: `Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)`. Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari.
(QS. 33:13) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

14
Kalau (Yatsrib) diserang dari segala penjuru, kemudian diminta kepada mereka supaya murtad niscaya mereka mengerjakannya; dan mereka tiada akan bertangguh untuk murtad itu melainkan dalam waktu yang singkat.
(QS. 33:14) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

15
Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah dahulu: `Mereka tidak akan berbalik ke belakang (mundur)`. Dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungan jawabnya.
(QS. 33:15) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

16
Katakanlah: `Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu, jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika (kamu terhindar dari kematian) kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja`.
(QS. 33:16) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

17
Katakanlah: `Siapakah yang dapat melindungi kamu dari (takdir) Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu. Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah.
(QS. 33:17) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

18
Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya:` Marilah kepada kami `. Dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar.
(QS. 33:18) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

19
Mereka bakhil terhadapmu, apabila datang ketakutan (bahaya), kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati, dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapuskan (pahala) amalnya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
(QS. 33:19) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

20
Mereka mengira (bahwa) golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi; dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanya-nanyakan tentang berita-beritamu. Dan sekiranya mereka berada bersama kamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.
(QS. 33:20) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Halaman  First Previous Next Last Balik Ke Atas   Total [4]
Ayat 1 s/d 20 dari [73]

[Download AUDIO] Tanda-Tanda Bagi Yang Ber-AKAL...(Akal Mencari TUHAN), 3Mb...Sip, mantap!
[E-BOOK] Tanda-tanda Bagi yg Ber-Akal 1 Mb


'Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri atau duduk atau berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata: Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka'.''

 

Rasullullah berkata: "Alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikir dan merenungkan kandungan artinya".

(Ali 'Imran: 190-191).

Yuk kita bangun generasi qur'ani...

Create by : Muhammad Ihsan

Silahkan kirim Kritik & Saran ke : [sibinmr@gmail.com] [sibin_mr@yahoo.com]

The Next Generation » Generasi-ku » Generasi 1 » Generasi Qur'ani

AYO..BACK TO MASJID | Waspadai Ajaran Sesat & Antek2nya | Berita Islam & Aliran Sesat - Nahimunkar.com | Detikislam.com | TV Islam | VOA ISLAM : Voice of Al Islam
free counters