[TERJEMAHAN] Surat : AS-SAJDAH

Dan apabila dibacakan Al quran, maka dengarkanlah baik-baik,

dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat ( Al A'raaf : 204 )

HOME|Radio-FajriFm|Pendidikan|Adab|Muallaf Center|QuranTerjemah|eBooks|Tafsir Al-Azhar|HadistWeb|Artikel|SMSQURAN
Cari dalam "Terjemahan" Al Qur'an        

    Bahasa Indonesia    English Translation    Dutch
No. Pindah ke Surat Sebelumnya...Pindah ke Surat Berikut-nya... Surat : AS-SAJDAH
Ayat [30]   First Previous Next Last Balik Ke Atas  Hal:1/2
     
1
Alif laam miim.
(QS. 32:1) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

2
Turunnya Al quran yang tidak ada keraguan padanya, (adalah) dari Tuhan semesta alam.
(QS. 32:2) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

3
Tetapi mengapa mereka (orang kafir) mengatakan: `Dia Muhammad mengada-adakannya`. Sebenarnya Al quran itu adalah kebenaran (yang datang) dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu; mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.
(QS. 32:3) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

4
Allahlah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada id antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas Arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripada-Nya seorang penolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?
(QS. 32:4) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

5
Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.
(QS. 32:5) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

6
Yang demikian itu ialah Tuhan Yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
(QS. 32:6) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

7
Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah.
(QS. 32:7) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

8
Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani).
(QS. 32:8) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

9
Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh) nya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.
(QS. 32:9) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

10
Dan mereka berkata: `Apakah bila kami telah lenyap (hancur) di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan (sebenarnya) mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
(QS. 32:10) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

11
Katakanlah:` Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa) mu akan mematikan kamu; kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.
(QS. 32:11) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

12
Dan (alangkah ngerinya), jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata): `Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami (ke dunia), kami akan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin`.
(QS. 32:12) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

13
Dan kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk (bagi) nya, akan tetapi telah tetaplah perkataan (ketetapan) daripada-Ku: `Sesungguhnya akan Aku penuhi neraka Jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.
(QS. 32:13) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

14
Maka rasailah olehmu (siksa ini) disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini (Hari Kiamat); sesungguhnya Kami telah melupakan kamu (pula) dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan`.
(QS. 32:14) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

15
Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat (Kami), mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.
(QS. 32:15) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

16
Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
(QS. 32:16) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

17
Seorangpun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
(QS. 32:17) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

18
Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama.
(QS. 32:18) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

19
Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka bagi mereka syurga-syurga tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
(QS. 32:19) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

20
Dan adapun orang-orang yang fasik (kafir), maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan (lagi) ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka: `Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya`.
(QS. 32:20) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Halaman  First Previous Next Last Balik Ke Atas   Total [2]
Ayat 1 s/d 20 dari [30]

[Download AUDIO] Tanda-Tanda Bagi Yang Ber-AKAL...(Akal Mencari TUHAN), 3Mb...Sip, mantap!
[E-BOOK] Tanda-tanda Bagi yg Ber-Akal 1 Mb


'Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri atau duduk atau berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata: Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka'.''

 

Rasullullah berkata: "Alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikir dan merenungkan kandungan artinya".

(Ali 'Imran: 190-191).

Yuk kita bangun generasi qur'ani...

Create by : Muhammad Ihsan

Silahkan kirim Kritik & Saran ke : [sibinmr@gmail.com] [sibin_mr@yahoo.com]

The Next Generation » Generasi-ku » Generasi 1 » Generasi Qur'ani

AYO..BACK TO MASJID | Waspadai Ajaran Sesat & Antek2nya | Berita Islam & Aliran Sesat - Nahimunkar.com | Detikislam.com | TV Islam | VOA ISLAM : Voice of Al Islam
free counters