[TERJEMAHAN] Surat : YUSUF

Dan apabila dibacakan Al quran, maka dengarkanlah baik-baik,

dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat ( Al A'raaf : 204 )

HOME|Radio-FajriFm|Pendidikan|Adab|Muallaf Center|QuranTerjemah|eBooks|Tafsir Al-Azhar|HadistWeb|Artikel|SMSQURAN
Cari dalam "Terjemahan" Al Qur'an        

    Bahasa Indonesia    English Translation    Dutch
No. Pindah ke Surat Sebelumnya...Pindah ke Surat Berikut-nya... Surat : YUSUF
Ayat [111]   First Previous Next Last Balik Ke Atas  Hal:1/6
     
1
Alif laam raa. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al quran) yang nyata (dari Allah).
(QS. 12:1) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

2
Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.
(QS. 12:2) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

3
Kami menceriterakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan) nya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui.
(QS. 12:3) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

4
(Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: `Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas buah bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku.`
(QS. 12:4) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

5
Ayahnya berkata: `Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar (untuk membinasakan) mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagi manusia.`
(QS. 12:5) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

6
Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan diajarkan-Nya kepadamu sebahagian dari ta_bir mimpi-mimpi dan disempurnakan-Nya nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yaqub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
(QS. 12:6) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

7
Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuatan Allah pada (kisah) Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya.
(QS. 12:7) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

8
(Yaitu) ketika mereka berkata: `Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunyamin) lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata.
(QS. 12:8) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

9
Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah (yang tak dikenal) supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik.`
(QS. 12:9) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

10
Seorang di antara mereka berkata: `Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kamu hendak berbuat.`
(QS. 12:10) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

11
Mereka berkata: `Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya.
(QS. 12:11) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

12
Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia (dapat) bersenang-senang dan (dapat) bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya.`
(QS. 12:12) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

13
Berkata Yaqub: `Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya.`
(QS. 12:13) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

14
Mereka berkata: `Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan (yang kuat), sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi.`
(QS. 12:14) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

15
Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu dia sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf: `Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi.`
(QS. 12:15) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

16
Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis.
(QS. 12:16) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

17
Mereka berkata: `Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala; dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar.`
(QS. 12:17) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

18
Mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan darah palsu. Yaqub berkata: `Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu; maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan.`
(QS. 12:18) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

19
Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya, dia berkata: `Oh; kabar gembira, ini seorang anak muda!` Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.
(QS. 12:19) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

20
Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.
(QS. 12:20) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Halaman  First Previous Next Last Balik Ke Atas   Total [6]
Ayat 1 s/d 20 dari [111]

[Download AUDIO] Tanda-Tanda Bagi Yang Ber-AKAL...(Akal Mencari TUHAN), 3Mb...Sip, mantap!
[E-BOOK] Tanda-tanda Bagi yg Ber-Akal 1 Mb


'Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri atau duduk atau berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata: Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka'.''

 

Rasullullah berkata: "Alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikir dan merenungkan kandungan artinya".

(Ali 'Imran: 190-191).

Yuk kita bangun generasi qur'ani...

Create by : Muhammad Ihsan

Silahkan kirim Kritik & Saran ke : [sibinmr@gmail.com] [sibin_mr@yahoo.com]

The Next Generation » Generasi-ku » Generasi 1 » Generasi Qur'ani

AYO..BACK TO MASJID | Waspadai Ajaran Sesat & Antek2nya | Berita Islam & Aliran Sesat - Nahimunkar.com | Detikislam.com | TV Islam | VOA ISLAM : Voice of Al Islam
free counters