[ASBABUN NUZUL] Surat : AD-DUKHAAN

Dan apabila dibacakan Al quran, maka dengarkanlah baik-baik,

dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat ( Al A'raaf : 204 )

HOME|Radio-FajriFm|Pendidikan|Adab|Muallaf Center|QuranTerjemah|eBooks|Tafsir Al-Azhar|HadistWeb|Artikel|SMSQURAN
Cari dalam "Asbabun Nuzul"        

    Bahasa Indonesia    English Translation    Dutch
No. Pindah ke Surat Sebelumnya... Pindah ke Surat Berikut-nya... [Asbabun Nuzul] : AD-DUKHAAN
Ayat [59]   First Previous Next Last Balik Ke Atas  Hal:3/3
41 yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan,(QS. 44:41)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::
Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


42 kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.(QS. 44:42)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::
Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


43 Sesungguhnya pohon zaqqum itu,(QS. 44:43)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::
Tafsir / Indonesia / Sebab turun / Surah Ad Dukhaan 43
إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ (43)
Sa'id bin Manshur mengetengahkan sebuah hadis melalui Abu Malik yang menceritakan bahwa Abu Jahal datang dengan membawa buah kurma dan keju, lalu ia berkata, "Berzaqqumlah kalian (makanlah oleh kalian), inilah zaqqum yang diancamkan oleh Muhammad kepada kalian." Maka turunlah ayat ini, yaitu firman-Nya, "Sesungguhnya pohon zaqqum itu, makanan orang yang banyak berdosa" (Q.S. Dukhan, 43-44).


44 makanan orang yang banyak berdosa.(QS. 44:44)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::
Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


45 (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut,(QS. 44:45)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::
Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


46 seperti mendidihnya air yang sangat panas.(QS. 44:46)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::
Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


47 Peganglah dia kemudian seretlah dia ketengah-tengah neraka.(QS. 44:47)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::
Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


48 Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas(QS. 44:48)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::
Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


49 Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia.(QS. 44:49)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::
Tafsir / Indonesia / Sebab turun / Surah Ad Dukhaan 49
ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (49)
Umawiy di dalam kitab Maghaziy-nya mengetengahkan sebuah hadis melalui Ikrimah yang mengatakan, bahwa Rasulullah saw. menemui Abu Jahal, lalu Rasulullah saw. berkata kepadanya, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku supaya mengatakan kepadamu, '(Ajaklah masuk Islam) orang yang terdekat kekerabatannya dengan kamu.'" Abu Jahal menjawab seraya melepaskan pakaiannya, "Kamu tidak akan mampu walau sedikit pun untuk mempengaruhiku, dan tidak pula sahabat-sahabatmu. Sesungguhnya aku telah mengetahui, bahwa aku ini adalah orang yang paling kuat di antara penduduk Mekah ini dan aku adalah orang yang perkasa lagi mulia." Maka Allah membunuhnya dalam perang Badar dan Allah menjadikan dia dan teman-temannya hina melalui kalimah-Nya. Dan turunlah firman-Nya berkenaan dengan Abu Jahal itu, yaitu, "Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia." (Q.S. Ad Dukhan, 49). Imam Ibnu Jarir mengetengahkan pula hadis serupa, hanya yang dikemukakannya itu melalui Qatadah.


50 Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu kamu selalu meragu-ragukannya.(QS. 44:50)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::
Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


51 Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada dalam tempat yang aman,(QS. 44:51)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::
Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


52 (yaitu) di dalam taman-taman dan mata-air-mata-air;,(QS. 44:52)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::
Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


53 mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal,(duduk) berhadap-hadapan,(QS. 44:53)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::
Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


54 demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari.(QS. 44:54)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::
Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


55 Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran),,(QS. 44:55)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::
Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


56 mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka,,(QS. 44:56)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::
Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


57 sebagai karunia dari Rabbmu. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar.(QS. 44:57)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::
Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


58 Sesungguhnya Kami mudahkan al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran.(QS. 44:58)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::
Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


59 Maka tunggulah; sesungguhnya mereka itu menunggu (pula).(QS. 44:59)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::
Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


Halaman  First Previous Next Last Balik Ke Atas   Total [3]
Ayat 41 s/d 59 dari [59]

Pustaka

Yuk kita bangun generasi qur'ani...

Create by : Muhammad Ihsan

Silahkan kirim Kritik & Saran ke : [sinchan_mail@yahoo.com]  [sibin_mr@yahoo.com]

The Next Generation Generasi-ku Generasi 1 Generasi Qur'ani
Last updated: 18 September 2007.

Halaman Utama | Author | Risalah Islam | Fenomena Alam Ghoib ( JIN / Kesurupan / Ruqyah , dll...)