יום שני, 27/04/2015, 11:59
יהי זכרם ברוך!

Get 100MB Free Web Hosting at Jabry.com

d width="33%">יעקב
אדלשטיין (ריזנברג) גולדה לאה נספתה בגיל
אדלשטיין חיים גרונם נספה בגיל 82
אדלשטיין ישראל צבי נספה בגיל
אדלשטיין פייביש נספה בגיל 56
אדלשטיין (גרינפלד) שיינדל לאה נספתה בגיל 52
אוארבך אטל נספתה בגיל 62
אונגר פייגה נספתה בגיל 49
אונגר פנינה נספתה בגיל 13
אונגר רות נספתה בגיל 16
אוקסהורן לאה נספתה בגיל
אוקסהורן לייב נספה בגיל 46
אוקסהורן לייזר יוסף נספה בגיל
אוקסהורן (דואר) מינציה נספתה בגיל
אוקסהורן נושיה חנה נספתה בגיל 19
אוקסהורן סוסי נספתה בגיל
אוקסהורן רחל נספתה בגיל
אייזמן אברהם נספה בגיל
אייזמן זיסל נספה בגיל
אייזמן סלקה נספתה בגיל
אייזנברג מלכה מלה נספתה בגיל 47
אייזנברג משה נספה בגיל 47
אייזנברג רודלף נספה בגיל 10
אירס (ביטרמן) איטה נספתה בגיל 32
אלטניי דוד ישועה נספה בגיל
אלטניי מנחם נספה בגיל
אלטניי מנחם נספה בגיל
אסנפלד רחל הוסיה נספתה בגיל 19
אפשטיין (גייסלר ) לאה נספתה בגיל 50
אפשטיין (רוזנצוויג) שרה נספתה בגיל 51
אקסלרד אברהם אברום נספה בגיל 47
אקסלרד אטקה אטי נספה בגיל 18
אקסלרד אייזיק נספה בגיל 16
אקסלרד אנשל נספה בגיל 19
אקסלרד חיה נספתה בגיל 52
אקסלרד חייצ'ה נספתה בגיל 42
אקסלרד (קורנבאום) חנה נספתה בגיל 68
אקסלרד טובה נספתה בגיל 54
אקסלרד נספה בגיל 47
אקסלרד מלך נספה בגיל
אקסלרד מלכה נספתה בגיל 38
אקסלרד מנדל נספה בגיל 60
אקסלרד מנחם מנדל נספה בגיל 66
אקסלרד מרדכי נספה בגיל
אקסלרד משה נספה בגיל 44
אקסלרד נינה נספתה בגיל 17
אקסלרד (טאובר) פייגה נספתה בגיל 45
אקסלרד פפה נספה בגיל 24
אקסלרד פרומה נספתה בגיל 15
אקסלרד (מוזר) רוזה נספתה בגיל 56
אקסלרד רוזי רוזה נספתה בגיל 14
אקסלרד רייזל נספתה בגיל 14
אקסלרד (קורנבאום) שרה נספתה בגיל 40
ארליך זאב נספה בגיל 30
אשפיז אשפיס דבורה נספתה בגיל
אשפיז אשפיס שלום נספה בגיל
בוק זיסי נספה בגיל 6
בוק יצחק נספה בגיל 35
בוק ישראל נספה בגיל 18
בוק משה נספה בגיל 32
בוק נחמה נספתה בגיל
בוק (אפשטיין) נטי נספתה בגיל 54
בוק סאלא נספתה בגיל 16
בוק פישל ירוחם נספה בגיל 57
בוק פרידה נספתה בגיל 33
בוק (הכטלינגר) שרה נספתה בגיל 21
בורשצובר אטיל נספתה בגיל
בורשצובר יעקיל נספה בגיל
בורשצובר נחה נספתה בגיל
בורשצובר שמואל נספה בגיל
ביטרמן דב ברלה נספה בגיל ;6
ביטרמן חיים זאב נספה בגיל 62
ביטרמן חנה נספתה בגיל 36
ביטרמן יוסף נספה בגיל 23
ביטרמן פסיה נספתה בגיל 26
ביטרמן (גולדהבר) רחל נספתה בגיל 48
בילגרי הנציה נספתה בגיל 45
בילגרי ז'נקה נספתה בגיל
בילגרי עזריאל נספה בגיל
בילגרי שמעון נספה בגיל 44
בילינג (דולינר) צ'רנה נספתה בגיל
בילינג ריסיה נספתה בגיל 5
בילמן ברל נספה בגיל
בילמן חיה נספתה בגיל
בילמן חיים נספה בגיל
בילמן תמציה נספתה בגיל
בירנבוים דבורה נספתה בגיל
בירנבוים דוד נספה בגיל
בירנבוים יודל נספה בגיל 31
בירנבוים ניסן נספה בגיל
בירנבוים ניקה נספתה בגיל 31
בירנבוים שרה נספתה בגיל
בלום אנשל נספה בגיל
בלום דבורה נספתה בגיל
בלום חיה נספתה בגיל
בלום יעקב נספה בגיל
בלום לאה נספתה בגיל
בלום מניק נספה בגיל
בלום נחמה נספתה בגיל
בלום רחל נספתה בגיל
בלום שעיה נספה בגיל
בלומנטל אליעזר נספה בגיל 34
בלומנטל בבה נספתה בגיל
בלומנטל יטי נספתה בגיל
בלומנטל לייב הרש נספה בגיל
בראונר לאו נספה בגיל 57
ברגנפלד אניה נספתה בגיל 19
ברגנפלד בלה נספתה בגיל 8
ברגנפלד הרש נספה בגיל 49
ברגנפלד הרש נספה בגיל 62
ברגנפלד רוזה נספתה בגיל 22
ברגר רוזה נספתה בגיל
ברגר רייזל נספתה בגיל
ברד אליהו נספה בגיל 40
ברד (ביטרמן) אסתר נספתה בגיל
ברד דוד נספה בגיל
ברד יעקב נספה בגיל
ברד לאה נספתה בגיל
ברד משה נספה בגיל
ברד רפאל נספה בגיל
ברט אליהו נספה בגיל
ברט יעקב נספה בגיל
ברט לאה נספתה בגיל
ברט משה נספה בגיל
ברט רפאל נספה בגיל
ברילר מנצ'ה נספתה בגיל
ברילר פנחס נספה בגיל
ברילר רבקה נספתה בגיל
ברכר אשר נספה בגיל 72
ברכר פייבל נספה בגיל 72
ברכר פניה חנה נספתה בגיל 35
ברכר צילה נספתה בגיל 32
ברכר שמואל נספה בגיל 32
ברנדה בורך נספה בגיל 55
ברנדה רבקה נספתה בגיל
ברנדה ריסיה נספה בגיל 26
ברנשטיין אברהם נספה בגיל
ברנשטיין הני נספתה בגיל
ברנשטיין יהושע נספה בגיל
ברנשטיין לאה נספתה בגיל
ברנשטיין נחמקה נספתה בגיל
ברנשטיין רוזה נספתה בגיל
ברנשטיין רחל נספתה בגיל 20
גוטסמן ניווניה נספתה בגיל 40
גוטפריד ברל נספה בגיל 46
גוטפריד הרש נספה בגיל
גוטפריד יטי נספתה בגיל
גוטשטיין (גייסלר ) מרים נספתה בגיל 55
גולדיג אלי הרש נספה בגיל
גולדיג הרשל נספה בגיל
גולדיג וולוול נספה בגיל
גולדיג חיים הרש נספה בגיל 47
גולדיג יהושע נספה בגיל
גולדיג ישראל נספה בגיל
גולדיג לאה נספתה בגיל
גולדיג מרים נספתה בגיל 43
גולדיג נחמיה נספה בגיל
גולדיג ניוניה נספתה בגיל
גולדיג סוטיל נספתה בגיל
גולדיג עטיל אסתר נספתה בגיל
גולדיג פישל נספה בגיל
גולדיג פרימה נספתה בגיל
גולדיג רוזה רייזה נספתה בגיל
גולדיג שלום שולם נספה בגיל
גולדיג שרגא פייבל נספה בגיל
גולדמן בלה נספתה בגיל
גולדמן חנה נספתה בגיל
גולדמן יהודית נספתה בגיל
גולדמן יונה נספה בגיל
גולדשטיין אלפרד נספה בגיל 15
גולדשטיין דוד דר' נספה בגיל 48
גולדשטיין יטה נספתה בגיל 28
גולדשטיין מנחם נספה בגיל 25
גולדשטיין ריטה נספתה בגיל 13
גורדון צבי נספה בגיל 21
גלר אברהם נספה בגיל 59
גלר אנה חני נספתה בגיל
גלר דוד נספה בגיל
גלר יעקב יענקלה נספה בגיל 12
גלר לייב נספה בגיל 15
גלר מחלה נספתה בגיל
גלר פסיה נספתה בגיל
גלר (קרומן) פרידה נספתה בגיל 42
גלר רבקה נספתה בגיל
גלר שמואל נספה בגיל
גלר שרה נספתה בגיל 17
גרסטנר הניה נספתה בגיל 55
דאואר איזק נספה בגיל 50
דאואר אסתר נספתה בגיל
דאואר מנצ'ה נספתה בגיל 47
דולינר אהרון נספה בגיל 45
דולינר מרקוס נספה בגיל 65
דולינר (קוך) רחל נספתה בגיל 60
דולינר שימק נספה בגיל 31
דייטשמאן אברהם נספה בגיל 38
דנקר אברהם נספה בגיל
דנקר (פישבך ) דבורה נספתה בגיל
דנקר זליג נספה בגיל 62
דנקר חנה נספתה בגיל 15
דנקר יוסף נספה בגיל
דנקר ינטה נספתה בגיל
דנקר רוזה נספתה בגיל 17
דנקר שרה נספתה בגיל 23
דרוקר ברל נספה בגיל
דרוקר חנה נספתה בגיל
דרוקר משה נספה בגיל
האוזנר אטי נספתה בגיל
האוזנר בלה נספתה בגיל
האוזנר דוד נספה בגיל
האוזנר יצחק נספה בגיל 52
האוזנר (הרצוג) לאה נספתה בגיל
האוזנר מוניו נספה בגיל 33
האוזנר (שפירר) מלצ'י נספתה בגיל 43
האוזנר משה נספה בגיל 44
האוזנר פייביש נספה בגיל
האוזנר ריסיה נספתה בגיל 29
האוזנר שיינדל נספתה בגיל
האוזנר שרה נספתה בגיל 60
הויזרט בריל נספה בגיל
הויזרט חנה נספתה בגיל
הוכמן (כץ) אלקה נספתה בגיל 31
הוכמן חנה נספתה בגיל 23
הוכמן (כץ) רבקה נספתה בגיל 26
הולצברג אברהם נספה בגיל
הולצברג הוגי נספתה בגיל
הורן אייזיק הרש נספה בגיל
הורן חוה נספתה בגיל
הורן חיה נספתה בגיל 62
הורן חנצ'י נספתה בגיל
הורן יוסף נספה בגיל
הורן מרדכי לייב נספה בגיל 62
הורן ניסן נספה בגיל
הורניק (ווינקלר) הניה איטה נספתה בגיל 82
היטר אהרון נספה בגיל 55
הירש נוסיה נספתה בגיל 27
הירשביין רחל רוז'ה נספתה בגיל 29
הכטלינגר דולק נספה בגיל 26
הכטלינגר שרה נספתה בגיל 21
הלד (מוזר) ביילה בלה נספתה בגיל
הלד ישראל נספה בגיל 46
הלד פייגה נספתה בגיל 22
הלד ציריל נספתה בגיל 19
הליצ'ר אליעזר נספתה בגיל
הליצ'ר פנינה נספתה בגיל 19
הלר אברהם נספה בגיל
הלר דוד נספה בגיל
הלר הני נספתה בגיל
הלר הרש נספה בגיל 68
הלר חיה שרה נספתה בגיל 35
הלר יהודית נספתה בגיל 21
הלר פנחס נספה בגיל 37
הלר פסיה נספתה בגיל
הלר צבי נספה בגיל 57
הלר רבקה נספתה בגיל
הלר רות נספתה בגיל 18
הלר רחל נספתה בגיל 52
הלר (וינשטוק) רחל נספתה בגיל 66
הלר רייזה נספתה בגיל 49
הלר (קרדונסקי) שרה סורקה נספתה בגיל 40
הנדל דבורה נספתה בגיל 12
הנדל חיים נספה בגיל 9
הנדל ישראל נספה בגיל 38
הנדל לאה נספתה בגיל 36
הניג ליאון לייב נספה בגיל
הסל אברהם נספה בגיל 13
הסל (כהן) לאה נספתה בגיל 29
הסל שויניו נספה בגיל 5
הרלינג יוסף נספה בגיל
הרלינג שבע נספתה בגיל
הרצוג אברהם נספה בגיל
הרצוג אטל נספתה בגיל
הרצוג בן ציון נספה בגיל 47
הרצוג דוד נספה בגיל 22
הרצוג חוה נספתה בגיל 25
הרצוג (ויזנטל) חנה חנצ'י נספתה בגיל 44
הרצוג טוביה נספה בגיל 12
הרצוג טוביה נספה בגיל 34
הרצוג יוסף נספה בגיל 12
הרצוג יוסף נספה בגיל 75
הרצוג ינקל נספה בגיל
הרצוג יצחק נספה בגיל 49
הרצוג לאה נספתה בגיל 28
הרצוג מוסיה נספתה בגיל
הרצוג מלכה נספתה בגיל 67
הרצוג מנצ'ה נספתה בגיל
הרצוג משה נספה בגיל 19
הרצוג משה נספה בגיל 67
הרצוג (לוי) פייגה נספתה בגיל
הרצוג רחל נספתה בגיל 20
ווינטראוב (שטרן) שושנה רצי נספתה בגיל 42
וויך (גלבנד) בת שבע נספתה בגיל
וויך לאה נספתה בגיל
וויך שמחה נספה בגיל
ווינרב (קוך) רבקה נספתה בגיל 67
ווינשטוק יוסף מנחם נספה בגיל 38
ווינשטוק צרנה נספתה בגיל 72
וויסמן איציק הרש נספה בגיל
וויסמן חוה ינטה נספתה בגיל
וורבנר אברהם דב נספה בגיל 30
וורבנר פנינה נספתה בגיל
וורהפטיג דבורה נספתה בגיל 20
ויזינגר חיים נספה בגיל 22
ויזינגר יחזקאל נספה בגיל 52
ויזינגר (גולדהבר) פסיה נספתה בגיל 52
ויזנטל גרשון נספה בגיל 72
ויינשטיין (קושניר ) פרומה נספתה בגיל 28
וקס חיים נספה בגיל 41
ורנר הרש צבי נספה בגיל 40
זוננשטיין יהודית נספתה בגיל 57
זילבר ברכה נספתה בגיל 76
טאובר מנחם נספה בגיל 46
טאובר רוזה נספתה בגיל 47
טאובר שנטזי נספתה בגיל 55
טאובר שרה נספתה בגיל 47
טאין אליעזר נספה בגיל 40
טאין חינקה נספתה בגיל 40
טאין טובה נספתה בגיל 35
טאין פסיה נספתה בגיל 20
טלר בלומה נספתה בגיל 3
טלר גילדה נספתה בגיל 58
טלר (דינר) טאובה טויבה נספתה בגיל 22
טלר יצחק נספה בגיל 26
טרטר מינדל נספה בגיל 46
טרטר נתן נספה בגיל 55
יולס סוסיה נספתה בגיל 52
כהן אלימלך נספה בגיל
כהן (גייסלר ) אטיל נספתה בגיל 48
כהן לאה נספתה בגיל 69
כץ הירש נספה בגיל 52
לאנדע וולף נספה בגיל 50
לאנדע (ראלער) סאלי נספתה בגיל 52
לדרמן אמה נספתה בגיל
לדרמן דוד נספה בגיל
לדרמן ינטי נספתה בגיל
לדרמן מרדכי נספה בגיל
לדרמן פריל נספתה בגיל
לויט יעקב נספה בגיל 32
לויט פייגה נספתה בגיל 30
לוקמן יהושע נספה בגיל
לוקמן ריסיה נספתה בגיל
לייבהרט הרט חיים נספה בגיל 36
לייבהרט הרט ראובן פרופ' נספה בגיל 34
לייבהרט הרט שרה נספתה בגיל
לקח משה נספה בגיל
לקסר (מלצר) בלה נספתה בגיל
לקסר יעקב נספה בגיל
לקסר נחמן נספה בגיל
מוזר בתיה נספתה בגיל 12
מוזר אפרים נספה בגיל 15
מוזר בלה נספתה בגיל
מוזר בנימין נספה בגיל 18
מוזר ברכה נספתה בגיל 18
מוזר הודיה אדלה נספתה בגיל 56
מוזר (זילברבוש) חיה נספתה בגיל 85
מוזר חיים נספה בגיל 44
מוזר טובה נספתה בגיל 43
מוזר טוביה נספה בגיל 50
מוזר (פדר) יוכבד נספתה בגיל 42
מוזר יחיאל נספה בגיל 17
מוזר יעקב נספה בגיל 33
מוזר יצחק אייזיק נספה בגיל 44
מוזר ישעיה נספה בגיל 14
מוזר לא ידוע נספה בגיל 10
מוזר מוניו נספה בגיל 16
מוזר משה נספה בגיל 60
מוזר סליה שרה נספתה בגיל
מוזר פינחס נספה בגיל 19
מוזר פרידה נספתה בגיל 46
מוזר רגינה רבקה נספתה בגיל 43
מוזר שבע נספתה בגיל 18
מורגנטל (גייסלר ) רבקה נספתה בגיל
מורגנשטרן אהרון נספה בגיל 22
מורגנשטרן אסתר נספתה בגיל 8
מורגנשטרן ברנרד דב נספה בגיל 55
מורגנשטרן חוה נספתה בגיל 12
מורגנשטרן חיים נספה בגיל 20
מורגנשטרן יוסף נספה בגיל 35
מורגנשטרן מוטל נספה בגיל 18
מורגנשטרן צבי נספה בגיל 34
מורגנשטרן ציפורה נספתה בגיל 16
מורגנשטרן שלמה נספה בגיל 10
מורגנשטרן שרה נספתה בגיל 47
מייזלס בריש נספה בגיל
מייזלס יוכבד נספתה בגיל
מייזלס ליפה נספה בגיל
מייזלס שיינה רחל נספתה בגיל
מרגוליס (מוזר) מינה נספתה בגיל
מרמורק (גייסלר ) איידיל נספה בגיל 38
נגלר ראובן נספה בגיל 59
נגלר שרה נספתה בגיל 19
נתן יעקב נספה בגיל
סטופ הרשל נספתה בגיל
סטופ אנצל נספה בגיל 25
סטופ ביילה נספתה בגיל
סטופ חנה נספתה בגיל
סטופ יצחק נספה בגיל
סטופ (פישבך ) ליוושה נספתה בגיל 36
סטופ לייבלה נספה בגיל 14
סטופ שמחה נספה בגיל 44
סטופ שמריה נספה בגיל 53
סטופ שרה נספתה בגיל
פאליק יהושע השל נספה בגיל 51
פאליק נוסיה נספתה בגיל
פאליק פרלה נספתה בגיל 21
פאליק (הרצוג) רחל נספתה בגיל 52
פאליק שיינדל נספתה בגיל
פדר אברהם נספה בגיל 44
פדר גבריאל נספה בגיל
פדר דוד נספה בגיל 6
פדר צ'רנה נספתה בגיל 43
פדר רחל נספתה בגיל
פולק (קרומן) גיציה נספתה בגיל
פולק זליג נספה בגיל 32
פולק יעקב נספה בגיל 77
פולק (קומלמן) מינה מרים נספתה בגיל 76
פולק נוסיה נספתה בגיל 14
פולק פרלה נספתה בגיל 21
פוקס דוד נספה בגיל 38
פוקס (פליישמן) הינדה נספתה בגיל 38
פוקס חיה נספתה בגיל 12
פוקס יעטקע נספתה בגיל 9
פוקס מטילדה נספתה בגיל 3
פוקס מכעל נספה בגיל 6
פוקס משה נספה בגיל 40
פוקס עטעל נספתה בגיל 37
פוקס רוביצע נספה בגיל 13
פורשמיד הרש אלי נספה בגיל
פורשמיד וולולה נספה בגיל
פטרזיל אדם נספה בגיל
פטרזיל ברטה נספתה בגיל
פטרזיל פיליפ נספה בגיל
פינקלמן אלימלך נספה בגיל
פינקלמן יהודית נספתה בגיל 60
פינקלמן יוסף נספה בגיל
פינקלמן מינצ'י נספתה בגיל
פינקלמן רבקה נספתה בגיל 71
פינקלמן שבע  
פיקהולץ (אקסלרד) רחל נספתה בגיל
פיש מריאסי נספתה בגיל
פישבך חוה נספתה בגיל 36
פישבך בתיה נספתה בגיל 6
פישבך יונה נספה בגיל 40
פישבך לאה נספתה בגיל 40
פישבך מאיר נתן נספה בגיל 26
פישבך פרל נספתה בגיל 9
פישבך שמעון נספה בגיל 10
פישבך אדז'יה הודיה נספתה בגיל
פישבך הודיה נספתה בגיל 41
פישבך טורנה נספתה בגיל 47
פישבך מרדכי יצחק נספה בגיל 42
פישבך פנצ'י נספה בגיל
פישבך רחל נספתה בגיל
פישבך שרה נספתה בגיל 48
פישבך שרה נספתה בגיל
פלדמן ביילה בלה נספתה בגיל 17
פלדמן חנה נספתה בגיל 12
פלדמן לייב נספה בגיל 38
פלדמן משה נספה בגיל 45
פלדמן (קויפמן) רבקה נספתה בגיל 45
פלדמן רחל רוחל נספתה בגיל 60
פלקנפליק חנה נספתה בגיל
פרויד מלך נספה בגיל 40
פרויד פסיה נספתה בגיל 34
פרידמן איזידור נספה בגיל 56
פרידמן אריקה אסתר נספתה בגיל 20
פרידמן דוד נספה בגיל
פרידמן זוניה נספתה בגיל
פרידמן ישראל נספה בגיל 17
פרידמן נינה נספתה בגיל
פרידמן (וינשטוק) רוזה נספתה בגיל 50
פרום אברהם נספה בגיל 52
פרום אהרון נספה בגיל 27
פרום (פלקנפליק) בלהה בלה נספתה בגיל 54
פרום מאיר נספה בגיל 46
פרידמן גיזלה נספה בגיל 10
פרידמן (שפר) יליזבטה נספתה בגיל
פרידמן ישראל נספה בגיל 49
פרידמן (קוהן) מלכה נספתה בגיל 44
פרידמן שמשון נספה בגיל 54
פרייס (זלצברג) בלה נספתה בגיל 60
פרייס ברטה נספתה בגיל
פרייס הרמן נספה בגיל
פרנס (בר) עדה דר' נספתה בגיל 51
פרנס שלומית נספתה בגיל 17
פרשל בוסיה נספתה בגיל
פרשל ברכה נספתה בגיל 43
פרשל דוד נספה בגיל 45
פרשל זליג נספה בגיל
פרשל חיה נספתה בגיל 35
פרשל יהודית נספתה בגיל
פרשל יודס נספה בגיל 37
פרשל יוסף נספה בגיל 33
פרשל (ברנדה) ליבה נספתה בגיל 66
פרשל מאיר נספה בגיל
פרשל מנדל יצחק נספה בגיל 39
פרשל מנדל יצחק נספה בגיל 52
פרשל מנדל יצחק נספה בגיל 75
פרשל משה נספה בגיל 68
פרשל (ריגנבוגן) פסיה נספתה בגיל 50
פרשל רשה נספתה בגיל 35
פרשל שמואל נספה בגיל 22
פרשל שמואל נספה בגיל 31
צאודרר ליבוש נספה בגיל 42
צאודרר מנחם נספה בגיל 8
צאודרר מריאשה נספתה בגיל 37
צאודרר (הלר) מרים נספתה בגיל 40
צאודרר נתן נספה בגיל 10
צוויבך מלכה נספתה בגיל 42
צוויבך משה נספה בגיל 46
צוויבך פייגה נספתה בגיל 86
צוויבך צבי הירש נספה בגיל 53
צוויבך שמואל נספה בגיל
צימר פאני נספתה בגיל 46
קוטנר טובה נספתה בגיל 34
קוטנר יהודה נספה בגיל 32
קוטנר מירצ'ה נספתה בגיל 63
קוך שרגא נספה בגיל
קוך זיאמה נספה בגיל 62
קורן (ראב) פרלה נספתה בגיל 61
קושניר אפרים נספה בגיל
קושניר הליה נספתה בגיל 38
קושניר הרשל נספה בגיל
קושניר זליג נספה בגיל
קושניר חוה נספתה בגיל 4
קושניר חוה נספתה בגיל 16
קושניר מוטל נספה בגיל 32
קושניר מונדיק נספה בגיל
קושניר מוניו נספה בגיל 20
קושניר משה נספה בגיל 12
קושניר נחום נספה בגיל 9
קושניר נחום נספה בגיל 40
קושניר נטי נספתה בגיל 24
קושניר שרה נספתה בגיל 22
קושניש אפרים הלל נספה בגיל 47
קושניש יצחק צבי נספה בגיל 17
קושניש מונדק נספה בגיל 11
קושניש משה נחמן נספה בגיל 22
קושניש נחום נספה בגיל 42
קושניש רחל נספתה בגיל 16
קיבצ'ר אשר נספה בגיל 55
קיבצ'ר (קימל) מאטל נספתה בגיל 21
קירשנר הרש נספה בגיל 43
קירשנר חנה נספתה בגיל 35
קירשנר מוטל נספה בגיל 33
קירשנר מונדק נספה בגיל 23
קירשנר שמואל נספה בגיל 39
קליגלר זיגמונט נספה בגיל
קליינר יעקב נספה בגיל 55
קליינר רגינה נספתה בגיל 62
קליינר (רייס) רחל  
קלמן אלקה אלקי נספתה בגיל
קלמן ביילה בלה נספתה בגיל
קלמן גיצי נספתה בגיל
קלמן יקיל נספה בגיל
קלמן שמואל ישראל נספה בגיל
קלנברג אלימלך נספה בגיל
קלנברג פריווה נספתה בגיל
קנישבך לאה נספתה בגיל 13
קנישבך מאיר נספה בגיל
קנישבך פנינה נספתה בגיל 11
קנישבך קלרה נספתה בגיל
קנישבך שמואל נספה בגיל 37
קרומן אדולף נספה בגיל 54
קרומן אפרים נספה בגיל 15
קרומן גיזלה גיזיה נספתה בגיל 8
קרומן גיטל נספתה בגיל 12
קרומן גיציה נספתה בגיל 40
קרומן זיגמונט נספה בגיל
קרומן זיסי נספה בגיל
קרומן (וויך) לאה נספתה בגיל
קרומן (הורניק) רחל נספתה בגיל 52
קרומן שמוליק נספה בגיל 62
קרנצלר ברכה נספתה בגיל 9
קרנצלר דבורה נספתה בגיל
קרנצלר יצחק נספה בגיל 15
קרנצלר מרדכי נספה בגיל
קרנצלר (מורגנשטרן) ציפורה נספתה בגיל 52
ראוכר יהודה נספה בגיל 52
ראוכר לייב אריה נספה בגיל 67
ראוכר מרים נספתה בגיל 65
קרומן (ראוכר) רחל נספתה בגיל
רגנבוגן גולדה נספתה בגיל
רגנבוגן גניה נספתה בגיל 18
רגנבוגן חיים נספה בגיל 43
רגנבוגן חיים נספה בגיל 54
רגנבוגן יהודה נספה בגיל 15
רגנבוגן יהודית נספתה בגיל 32
רגנבוגן יודס יהודית נספתה בגיל 32
רגנבוגן יוכבד נספתה בגיל
רגנבוגן לאה נספתה בגיל
רגנבוגן לובה נספתה בגיל 16
רגנבוגן (לדנהיים) ליבצ'ה נספתה בגיל
רגנבוגן לייביש נספה בגיל
רגנבוגן מוקי נספה בגיל
רגנבוגן מני נספה בגיל
רגנבוגן מרדכי נספה בגיל 52
רגנבוגן מרים נספתה בגיל 45
רגנבוגן משה צבי נספה בגיל 16
רגנבוגן סימה נספתה בגיל
רגנבוגן (לדנהיים) פייגה נספתה בגיל
רגנבוגן פנחס נספה בגיל
רגנבוגן ציפי נספתה בגיל
רגנבוגן קלרה נספתה בגיל 11
רגנבוגן קמיל נספה בגיל 65
רגנבוגן רחל נספתה בגיל 63
רגנבוגן תמר נספתה בגיל
רגנבורג חיים נספה בגיל 67
רובינזון (מוזר) שפרה נספתה בגיל 68
רובינשטיין זיסל נספה בגיל
רובל אליעזר נספה בגיל 42
רובל (נחמן) דורה נספתה בגיל 40
רובל יוסף נספה בגיל 18
רובל יצחק נספה בגיל 39
רובל נינה נספתה בגיל 10
רובל רוזה נספתה בגיל
רובל שבתאי נספה בגיל
רובל שרה נספתה בגיל
רודלף הוגי נספתה בגיל
רודלף הודי נספתה בגיל 36
רודלף פישל נספה בגיל
רודלף רוזי נספתה בגיל
רוזן מרדכי הרב נספה בגיל 58
רוזנצוויג ליפשא נספתה בגיל 70
רוזנצוויג נתן הרב נספה בגיל 73
רוזנקרנץ יעקב נספה בגיל
רוזנקרנץ רבקה נספתה בגיל
רוזנשטוק ישעיהו נספתה בגיל
רוזנשטוק מוזס מונדק נספה בגיל 27
רוזנשטוק נתן נספה בגיל 37
רוט אברהם נספה בגיל 42
רויכברגר הרץ נספה בגיל
רויכברגר סוני נספה בגיל
רעלער מקס מכל נספה בגיל 59
רומרוז (מוזר) ינטה נספתה בגיל 57
ריזנברג (ריינמן) אטי נספתה בגיל 32
ריזנברג יוסף נספה בגיל 61
ריזנברג ינטה נספתה בגיל 7
ריזנברג ישראל נספה בגיל 38
ריזנברג מיכאל נספה בגיל 9
ריזנברג משולם נספה בגיל 34
ריזנברג פייגה נספתה בגיל 57
רייך איזי נספה בגיל
רייך דבורה נספתה בגיל
רייך הדסה נספתה בגיל
רייך טויבה נספתה בגיל
רייך מאיר נספה בגיל
ריינמן בצלאל צליק נספה בגיל 52
ריינמן (רינגל) חולציה נספתה בגיל
ריינמן יוסף נספה בגיל 46
ריינמן (מונטנר) מרדכי דר' נספה בגיל 50
ריינשטיין חיה נספתה בגיל 41
ריינשטיין טובה נספתה בגיל 7
ריינשטיין (אוקסהורן) לאה נספתה בגיל 41
ריינשטיין שלום נספה בגיל 42
רייף אליעזר לזר נספה בגיל 31
רמלר אמיל נספה בגיל
רמלר ארטור נספה בגיל 14
רמלר משה צבי נספה בגיל 52
רמלר פרלה נספתה בגיל 88
רמלר צבי נספה בגיל 24
שוורץ יונה נספה בגיל 35
שוורצברט אטה נספתה בגיל 83
שוורצברט אלימלך מלך נספה בגיל 32
שוורצברט אקי נספתה בגיל
שוורצברט לייביש נספה בגיל 85
שוורצברט משה נספה בגיל 40
שוורצברט פייגה נספתה בגיל
שוורצברט רוסיה נספתה בגיל 34
שוזינגר אדולף נספה בגיל 26
שוזינגר לאה נספתה בגיל 24
שור (כהנא) חנה נספתה בגיל 60
שטייניק איסר נספה בגיל 50
שטייניק הרשל הרמן נספה בגיל 28
שטרן רצי רוזה נספתה בגיל 40
שטרן אברהם נספה בגיל
שטרן אדולף אבא נספה בגיל 43
שטרן דבורה נספתה בגיל 42
שטרן חייצ'י חיה נספתה בגיל 38
שטרן יודל נספה בגיל
שטרן מאיר נספה בגיל 54
שטרן מיכאל נספה בגיל 40
שטרן (וינפלד) מלכה נספתה בגיל 52
שטרן מקס נספה בגיל 47
שטרן שיינדל נספתה בגיל
שטרקמן אסתר נספתה בגיל 17
שטרקמן פסיה נספתה בגיל 14
שטרקמן רחל נספתה בגיל 20
שטרקמן (ליבסטר) שרה נספתה בגיל 46
שינדלר איטה בילה נספתה בגיל 45
שינדלר אלקה נספתה בגיל 23
שינדלר גולדה נספתה בגיל 18
שינדלר יצחק נספה בגיל 27
שינדלר ישראל נספה בגיל 46
שיסלר בלה נספתה בגיל 30
שיסלר ברוך נספה בגיל 60
שיסלר חנה נספתה בגיל 28
שיסלר לא ידוע נספה בגיל 5
שיסלר משה נספה בגיל 32
שכטר אברהם נספה בגיל
שכטר בן ציון נספה בגיל
שכטר חיה נספתה בגיל 71
שכטר ינטה נספתה בגיל
שכטר צירל נספתה בגיל
שכטר (קוך) רבקה נספתה בגיל 51
שכנר (רודיך) אסתר נספתה בגיל 24
שכנר (גולדברג) דבורה נספתה בגיל 53
שכנר ייטי נספתה בגיל 44
שכנר יצחק יצה נספה בגיל 33
שכנר ישעיהו שיה נספה בגיל 40
שכנר רחל נספתה בגיל 63
שכנר שלמה נספה בגיל 61
שניטליך (בילר) אטי נספתה בגיל 38
שניטליך זוניה נספתה בגיל 10
שניטליך לילי נספתה בגיל 8
שניטליך מנדל נספה בגיל 35
שניידרמן (צויבאך) חיה נספתה בגיל 56
שניצר אברהם נספה בגיל 12
שניצר אטי נספתה בגיל
שניצר ברוך נספה בגיל 22
שניצר בריינה נספתה בגיל
שניצר ישראל נספה בגיל 50
שניצר מנדל נספה בגיל 58
שפירא איצי נספה בגיל
שפירא איציק יצחק נספה בגיל 35
שפירא בלימה נספתה בגיל 62
שפירא בלימה נספתה בגיל
שפירא בת שבע נספתה בגיל 17
שפירא הרשיל הרש נספה בגיל
שפירא חיים נספה בגיל
שפירא (ברכר) מינה נספתה בגיל 57
שפירא מלצ'י נספתה בגיל 42
שפירא מרדכי נספה בגיל 68
שפירא משה נספה בגיל
שפירא פישל נספה בגיל 43
שפירא פריידל נספתה בגיל
שפירא (פינקלמן) רבקה נספתה בגיל
שפירא שרה נספתה בגיל 15
שפירא שרה נספתה בגיל 28
שפירר משה נספה בגיל 58
שפירר (ריץ) רייזה רוזי נספתה בגיל 56
שפירר (יורמן) שרה נספתה בגיל
שפר ברוך נספה בגיל 17
שפר הניה נספתה בגיל 40
שפר חיים נספה בגיל 42
שפר משה נספה בגיל 52
שרייאר (קרומן ) דבורה נספתה בגיל
שרייאר משה לייב נספה בגיל
מוזר איטה נספתה בגיל 53
מוזר אברהם דולק נספה בגיל
כץ אלקה נספתה בגיל 32
טאובר יצחק נספה בגיל 44
טאובר אייגה נספה בגיל 40
זומרמן לאה נספתה בגיל 45
וכשטיין (זיידמן) אמליה נספתה בגיל 58
וינשטיין (קושניר) פרומה נספתה בגיל 28
הרצוג יהושע נספה בגיל 21
הפלר חנן נספה בגיל
הפלר קלרה נספתה בגיל 35
הפלר בנימין נספה בגיל 19
הפלר אבא נספה בגיל 33
דמלינג מלך נספה בגיל 34
גלר רייזה נספתה בגיל 82
גלר פרומה שיינה נספה בגיל 61
גלר ניסן נספה בגיל 65
גייסלר (מרמורק) איידל נספה בגיל 38
גייסלר יחזקאל נספה בגיל 32
ברנדה נתן נוסי נספה בגיל 24
ברכר (נגלר) יהודית נספה בגיל 42
ברגנפלד שרה נספה בגיל 14
בלום שעיה שייקה נספה בגיל
בוק דב נספה בגיל
בוק (פוס) בריינה נספה בגיל 50
בוק זיגו נספה בגיל 8
בוק ברל נספה בגיל 55
איינהורן רחל נספה בגיל 19
פרשל בלה נספה בגיל
פרנס קונה נספה בגיל
פינקלמן מלך נספה בגיל 32
וולקוביץ שרה נספה בגיל 55
וולקוביץ מאיר נתן נספה בגיל
וולקוביץ הרש נספה בגיל
וולקוביץ אדזיה נספה בגיל
וולקוביץ סליה נספה בגיל
וולקוביץ וולף נספה בגיל
וולקוביץ לאה נספה בגיל
וולקוביץ משה נספה בגיל
וולקוביץ פנצי נספה בגיל
וולקוביץ הנצ'י נספה בגיל
וולקוביץ אברהם דוד נספה בגיל
שטראובר יצחק איסק נספה בגיל
שטראובר שפרינצה נספה בגיל
שיינבך סלומון נספה בגיל 34
שנהולץ נפתלי נספה בגיל
שרגא יצחק נספה בגיל 40
שרגא דבורה נספה בגיל 55

Valid CSS!
הדף נוצר תוך 0.05 שניות | כרגע מחוברים (1) אנשים לאתר | כניסות: 14728 | דפים נצפים: 142920 © כל הזכויות שמורות לבעלי האתר